סולמות, סימנים, דרגות ושאר חיות התיאוריה

 

לצפייה בדף התווים לחץ כאן

סוגי סולמות:

מאג'ור טבעי - טון, טון, חצי, טון, טון, טון, חצי

מאג´ור הרמוני - בסולם מאג'ור טבעי מורידים את הדרגה השישית בחצי טון: טון, טון, חצי טון, טון, חצי טון, טון וחצי, חצי טון

מאג´ור מלודי - בסולם מאג´ור טבעי דרגה שביעית ושישית מונמכות בחצי טון: טון, טון, חצי טון, טון, חצי טון, טון, טון

מינור טבעי - טון, חצי טון, טון, טון, חצי טון, טון, טון

מינור הרמוני - בסולם מינור טבעי מעלים את הדרגה השביעית בחצי טון: טון, חצי טון, טון, טון, חצי טון, טון וחצי, חצי טון.

מינור מלודי - בסולם מינור טבעי מעלים דרגה שישית ושביעית בחצי טון: טון, חצי טון, טון, טון, טון, טון, חצי טון

סקסטטוני טבעי (Wholenote) - טון טון טון טון טון טון

אוקטטוני - טון, חצי, טון, חצי, טון, חצי, טון, חצי.

ספרדי - חצי, טון וחצי, חצי, טון, חצי, טון, טון

כרומאטי - חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי, חצי

פנטטוני: טון וחצי- טון- טון-טון וחצי -טון
 

לצפייה בדף התווים לחץ כאן

לדף כל הסולמות המאג'ורים והמינורים

לדף המציג את הדרגות ההרמוניות בסולם