תווי חליל הקסם

 

                                הפתיחה

                                        האריה הראשונה של פפאגנו

                                אריה ראשונה של מלכת הלילה - אל נא תרעד

                                שלושת הילדים

                                הו איזיס ואוזיריס

                                אריית הנקמה של מלכת הלילה : der holle..

                                פה פה... הדואט של פפאגנה ופפאגנו